crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous">
top of page
  • Writer's pictureAvaitors Maldives

އޮސްޓުރިއަން އެއާރލައިންގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި


ފިނިމޫސުމާއި ދިމާކޮށް އޮސްޓުރިއަން އެއާރލައިންގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.


މިދަތުރުތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޮސްޓުރިއާގެ ވިއެނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ރާއްޖޭގެ މައި އެއާރޕޯޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓަށެވެ.


އޮސްޓުރިއަން އެއާރލައިނުން ރާއްޖެއަށް ހަފްތާއަކު 3 ދަތުރު ބާއްވާނެއެވެ.


ރާއްޖެއަށް ބާއްވާ މި ދަތުރުތަކުގައި އޮސްޓުރިއަން އެއާރލައިނުން ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބޮއިން 200 -777 މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓެވެ.


މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ފިނިމޫސުމާއި ދިމާކޮށް އޮސްޓުރިއަން އެއާރލައިންގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

0 comments

Comments


bottom of page