Search
  • Avaitors Maldives

އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ ގޯޑަން އެންޑްރޫ ސްޓީވާޓް މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގޯޑަން އެންޑްރޫ ސްޓުއަރޓް އެ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.0 comments