crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous">
top of page
  • Writer's pictureAvaitors Maldives

ކުވައިތު އެއާވޭސްގެ ރަސްމީ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި


ކުވައިތުގެ ޤައުމީ އެއާރލައިން ކުވައިތު އެއާރވޭސްގެ ރަސްމީ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.މިއަދު ހެނދުނު ގަޑިން 07:00ގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި ކުވައިތު އެއާރވޭސްގެ KU 365 ފުރަތަމަ މަތިންދާބޯޓަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި ވަނީ ވޯޓާ ސެލިއުޓަކުންނެވެ.


މިއަދު މި ފެށި ރަސްމީ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކުވައިތު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓެށެވެ.


ކުވައިތު އެއާރވޭސް އިން ހަފްތާއަކު 2 ދަތުރު ރާއްޖެއަށް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އިރު މި ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރަނީ އޭ 320 މަރުކާރުގެ މަތިންދާބޯޓެވެ.


މެދުއިރުމަތީ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެތެރޭގައި ކުވައިތު ހިމެނެއެވެ.

0 comments

Opmerkingen


bottom of page