crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous">
top of page
  • Writer's pictureAvaitors Maldives

ބަޓިކް އެއާރގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި2012 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި މެލޭޝިޔާގެ ބަޖެޓް އެއާރލައިން "ބަޓިކް އެއާރ"ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް މިރޭ ފަށައިފިއެވެ.


މި ދަތުރުތަކުގެ ފުރަތަމަ ފުލައިޓް "އޯޑީ 297" ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުގައި ޖައްސާފައި ވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން މިރޭ 20:30 ހާ އިރެވެ.


މި ފުލައިޓް ރާއްޖެއަށް އައީސްފައި ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ކުއަލަލުން ފޫރުން ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯއަށް ޓްރާންސިޓް ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.


ރާއްޖެއަށް ކުރާ މި ދަތުރުތަކުގައި ބަޓިކް އެއާރއިން އޮޕަރޭޓްކުރަނީ ބޮއިން 737 މެކްސް މަރުކާގެ  ފުލައިޓްތަކެވެ. މި އެއާރލައިންގެ ފުލީޓުގައި 73 މަތިންދާ ބޯޓު އޮވެއެވެ.

0 comments

Комментарии


bottom of page