crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous">
top of page
  • Writer's pictureAvaitors Maldives

ފްލައި ދުބާއީ އިން އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީދުބާއީގެ ބަޖެޓް އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ، ފްލައި ދުބާއީގެ ދަތުރުތައް އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ފެށުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ.


އޭސް ޓްރެވަލް މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ފިރާގު ވިދާޅުވީ އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދަތުރުތައް ފެށުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފްލައި ދުބާއީއާ މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.


އޭސް ޓްރެވަލް މޯލްޑިވްސް އަކީ ފްލައި ދުބާއީ އާއި ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖެއަށް ގިނަ އެއާލައިންތަކެއްގެ ޕެސެންޖާ ސޭލްސް އެޖެންޓެވެ.


2016 ވަނަ އަހަރު އައްޑޫއަށް ދަތުރުތައް ފެށި ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްއަކީ އަދިވެސް އައްޑޫއަށް ޝެޑިއުލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްލައިޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރާ ހަމައެކަނި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކެރިއަރއެވެ.

0 comments

Comments


bottom of page