Search
  • Avaitors Maldives

ކުވެއިތް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް މި އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ކުވެއިތް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް މި އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ.މި އޮކްޓޯބަރު 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއަރލައިންގެ އެއާބަސް އޭ320 މަރުކާގެ ބޯޓު ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓްކުރާނެއެވެ.


ކުވައިތު އެއަރވޭސްގެ ފްލައިޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ހަފްތާއަކު ދެދުވަހުއެވެ.

0 comments